Эз лэдзны гортас

Мыждӧма сетліс аппеляция, но судын сійӧс ӧтдортісны. Казьтыштам, Павел Смирновӧс мыждӧны ыджыд взяткаяс босьтӧмысь да удж вылын вывтіасьӧмысь. Сійӧс арестуйтісны колян вося ноябрын. Тшӧтъяс вылысь арестуйтӧма 26 миллион чӧлкӧвӧй.

"Юрган" радио юӧр серти

Регион: