Uurimus: eestlased Soomes tahavad olla head Soome kodanikud

Tallinna ülikooli lektor Mari-Liis Jakobson

Soomes elavatele eestlastele tähendab seaduskuulekus truudust Soome riigile, selgub intervjuudest, mille Tallinna ülikooli lektor Mari-Liis Jakobson tegi oma väitekirja jaoks.

Näiteks märkisid intervjueeritavad muu hulgas, et nad maksavad televisiooni vaatamismaksu ja on registreerinud oma auto Soomes, kuigi oleks võimalik talitada ka teisiti, vahendas Helsingin Sanomat.

"See ei tähenda, et kõik eestlased järgivad Soomes seadusi.Seaduskuulekus oli intervjueeritavatele vahend, millega taheti näidata truudust Soome riigile," ütles Jakobson.

 Jakobson uurib oma väitekirjas immigrantide poliitilist aktiivsust ja lõimumist eri riikides.

Soome kolinud eestlased on tänulikud ja lojaalsed Soome riigile. Uurimuse materjalid sisaldavad 160 Soomes elava eestlase ja Eestis elava soomlasega tehtud intervjuusid.

Eestlastest intervjueeritute käsitlus Soome kombel elamisest tähendab seaduste täpset täitmist vastukaaluna dünaamilisemale ja vabamalt seadustesse suhtuvasse Eesti eluviisile.

Uurimuse andmeil on Eestisse kolinud soomlased poliitiliselt aktiivsemad kui Soome kolinud eestlased. Näiteks hääletavad soomlased kõigil võimalikel valimistel.

Osa eestlastest ei pidanud hääletamist Eestis moraalselt õigustatuks, kuna nad elavad Soomes ega saa täita seadusi, mida nad saaksid hääletades mõjutada.