Hando Runneli luuletused ilmusid komi keeles (на эстонском языке)

Juulikuu alguses ilmus komi keeles Hando Runneli luulevalimik, mis kannab pealkirja „Varastatud unenäod” ( „Gusjalöm vötjas”). Valimiku on koostanud Arvo Valton, luuletused tõlkis komi keelde komi luuletajanna Niina Obrezkova Arvo Valtoni tehtud venekeelsete reaaluste tõlgete abil. Varem udmurdi ja mari keeles ilmunud luuleraamat  anti välja Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni tõlkeprogrammi osana. Raamatu väljaandmist toetas Hõimurahvaste Programm.

Fenno-Ugria Asutus