Маньпупунёрӧдз кызь сюрс шайтысь

Печора-Ылыдзса заповедникын вӧчӧны вертолётнӧй плошадка да лӧсьӧдалӧны бӧлбанъяс дорӧ ордымъяс. Воддза воясӧ вертолётӧн дона ветлӧмысь турист лыдыс вӧлі этша, ӧні туроператоръяс кутӧны лача, мый ставыс вежсяс. Водзынсӧ турыс сулаліс матӧ 90 сюрс шайт, ӧні кызь гӧгӧр. Уна тур пӧ нин ньӧбӧма Москва да Вежа Петыр карын олысьясӧн.

***

Казьтыштам, Маньпупунёр – тайӧ ыджыд гӧраяслӧн колясъяс. Геологъяс серти, артмылӧмаӧсь найӧ 200 миллион во сайын нин. Уна во чӧж бӧлбанъяс вӧліны манси войтырлӧн эсканторъясӧн, матыстчыны да кайны на вылӧ вӧлі оз позь.

Юӧртӧ "Юрган" радио

Регион: